Læs mere om hvad der rører sig i vores hyggelige kolonihave.

Her på hjemmesiden kan du finde praktiske og nyttige oplysninger om vores hyggelige koloni.

Herudover finder du referater af diverse møder, lov og regler osv.

Du vil også kunne finde billeder og video fra årets gang i kolonihaven.

Rigtig god fornøjelse!

Seneste nyt

29-Marts-2017

Rotter og bekæmpelser

Som bekendt er der konstateret rotter i haveforeningen og vi skal derfor indskærpe at alle er forpligtede til at sikre og renholde sin ejendom for, i videst muligt omfang, sikre at rotterne ikke kan finde skjulesteder og føde.
Læs mere om hvad du skal gøre for at forhindre rotter

09-Juli-2016

Opdaterede vedtægter

Læs de opdaterede vedtægter for foreningen

09-Juli-2016

Nyhedsbrev 2016

Læs det nyeste nyhedsbrev

09-Juli-2016

Referat af generalforsamling 2016

Læs referatet af årets generalforsamling.

22-April-2015

Nyhedsbrev forår 2015

Læs det seneste nyhedsbrev fra bestyrelsen.

03-09-2014

Brev fra ejer

Vi har i disse dage alle modtaget et brev fra ejer og krav om indbetaling af yderligere kr. 2.000. Bestyrelsen har taget kontakt til vores advokat for at finde ud af hvordan vi skal forholde os. Vi hører nærmere...

02-06-2014

Indbetaling af leje

Så er det tid til indbetaling af kontingent og haveleje. Klik på overskriften og læs mere om beløb og konto numre.

27-03-2014

Nyhedsbrev forår 2014

Læs det seneste nyhedsbrev fra bestyrelsen.

08-03-2014

Nyt fra bestyrelsen - bl.a om brev fra advokaten

Ejer af matriklen har varslet en voldsom stigning af lejen. Foreningens bestyrelse har kontakt til foreningens advokat, som håndterer sagen for os.

27-03-2014

Nyt design til hjemmesiden

Så fik vi et helt nyt og flot desin til hjemmesiden. Samtidig fik vi ryddet lidt op i siderne så den nu er lidt mere overskuelig. God fornøjelse...