Foråret har været på vej længe, og nu er der absolut ingen tvivl: DET ER FORÅR!

Og bestyrelsen har holdt det første bestyrelsesmøde i 2014, hvis I har ting, I gerne vil have, vi tager op så send en mail, eller sig det til os, når I møder en af os i haven.
Vi ved, at I tænker på, hvordan det vil gå med den varslede lejeforhøjelse, men lad det være advokaternes problem og nyd foråret og haverne.

HUSK på, at vi er en forening. Det betyder, at vi bestyrelsen arbejder sammen med advokaten, og svarer på hele foreningens vegne. Lad jer ikke true af udtalelser fra vores nye ejer.

Advokater skriver til hinanden. den nye ejers advokat fastholder indtil videre lejeforhøjelsen og truer med opsigelse af lejemål, hvis vi ikke betaler. Vores advokat oplyser, at der ikke er retsgrundlag for dette. Hun har svaret, at vi fastholder vores nuværende husleje. Vi afventer nu svar fra ny ejers advokat, om han vil lægge sag an. I givet fald skal vi deponere den evt. huslejestigning, så vi har pengene stående på en konto, som er et lovmæssigt krav i sådanne sager.

Obs. Der mangler nogle indbetalinger á 250 kr til dækning af advokatsalær, de skulle have været indbetalt 1.2. 2014, det er formodentlig en forglemmelse, og vi beder jer indbetale hurtigt muligt og senest 1.4. Samtidig vil vi sige tak for at så mange har husket det og betalt til tiden.


Praktiske oplysninger

  • Kontingent til haveforeningen og husholdnings- container 700 kr indbetales på Danske Bank konto nr.4424 3481115 inden 1. juni.
  • Der vil blive åbnet for vandet d. 1. april, med mindre det skulle sætte ind med hård frost.
  • Affaldscontainer til husholdningsaffald vil også blive sat ud 1. april, og i begyndelsen tømt hver 14. dag. HUSK de små containere er kun til HUSHOLDNINGSAFFALD.
  • Pligtarbejde st. bededag 16.5. kl. 9-14. efterfulgt af fælles spisning
  • Container: Kr. Himmelfartsdag d. 29.5. kl. 9.
  • Generalforsamling: 28.6. kl. 11.
  • Sommerfest 9.8.
  • Rotter: Der er stadig problemer med rotter. Alle må holde udkig og ikke ligge foder ud.
  • Datoer for bestyrelsesmøder i 2014: 4.5., 20.6., 20.7., 27.9.

Mange forårshilsner bestyrelsen