Læs om vores hyggelige kolonihave

Her på hjemmesiden kan du finde praktiske og nyttige oplysninger om vores hyggelige koloni.

Herudover finder du referater af diverse møder, love og regler osv.

Du vil også kunne finde billeder og video fra årets gang i kolonihaven.

Rigtig god fornøjelse!

Orientering til jer, der er interesserede i have og hus i Vennelyst h/f,

bestyrelsen har intet at gøre med salg og køb af kolonihavehuse, og besvarer ikke henvendelser vedrørende ventelister. Istedet må I søge det åbne markede f.eks. DBA, og I er velkomne, til at komme herned på besøg og sætte en seddel op på vores opslagstavle. 

Man kan dog ikke købe et hus, før man er godkendt af bestyrelsen. Dvs. ved alt, der vedrører et hussalg, skal sælger kontakte bestyrelsen på foreningens mail, således, at der kan arrangeres møde med potentiel køber, førend salg gennemføres. 

Vi råder alle sælgere til at vise køber haveforeningens vedtægter før salg. 

 

En oversigt over vores veje i Vennelyst

I hele Vennelyst passer vi på vores børn og dyr og derfor kører vi max 10 km/t

Seneste nyt

26-Juli-2017

Ang. huller i vejene

Som flere nok har bemærket er vi plaget af huller i vejene rundt omkring i haveforeningen. Det dårlige vejr denne sommer har afholdt os fra at kunne ordne hullerne. Så snart vejret bliver bedre får vi repareret vejene som vi plejer.

25-Juni-2017

Nyt om rottebekæmpelse!

Læs mere om hvor DU selv skal anmelde rotter til kommunen.

25-Juni-2017

Referat af generalforsamling 2017

Tak for en god generalforsamling d. 17. juni. Referatet er er tilgængeligt her på hjemmesiden.

28-April-2017

Haveoversigt

Vi har opdaget at vi mangler en oversigt over haver og havenumre her på hjemmesiden. Nu ligger den klar.

29-Marts-2017

Rotter og bekæmpelser

Som bekendt er der konstateret rotter i haveforeningen og vi skal derfor indskærpe at alle er forpligtede til at sikre og renholde sin ejendom for, i videst muligt omfang, sikre at rotterne ikke kan finde skjulesteder og føde.
Læs mere om hvad du skal gøre for at forhindre rotter

09-Juli-2016

Opdaterede vedtægter

Læs de opdaterede vedtægter for foreningen

09-Juli-2016

Nyhedsbrev 2016

Læs det nyeste nyhedsbrev

09-Juli-2016

Referat af generalforsamling 2016

Læs referatet af årets generalforsamling.