Referat fra bestyrelsesmøde d. 24.11.2018

Punkter på dagsorden til bestyrelsesmøder den 24.11. 2018 kl. 11.00

 Hos Lene, Tinggården 16, Herfølge

 

Tilstede: Annemarie Pedersen, Frederik Daugaard, Lars Jensen, Lene Hansen og Pia Bartels.

Afbud grundet sygdom fra Jørgen Lauritsen.

 

  1.  Nyt fra formanden

Overdraget hjemmeside, facebook, nøgler og diverse koder.

  1.  Nyt fra kassereren – Pia / overdragelse

Konto er på nuværende tidspunkt 205.418,07 kr.

Vi afventer bankskifte og der indsendes ønskede dokumenter til banken, så Lars kan overtage.

Annemarie ordner de praktiske ting.

 

  1. Vedtage en forretningsorden.

a)     Næstformand

b)     Sekretær

 

Næstformand: Frederik.

Sekretær: Lene

  1.  Skal vi flytte kontoen til Arbejdernes Landsbank?

Vi ønsker at oprette to kontoer en til formuen og en til drift.

Der gives bemyndigelse til at kasserer og forkvinde kan hæve max. op til 50.000 på et år til drift.

Hele bestyrelsen skal skrive under på hævelse af større beløb.

Der skal være en punkt på til næste generalforsamling omkring forslag til vedtægts ændrings så bestyrelsen max. Kan hæve 50.000 på et år samt at bestyrelsen ikke kan optage lån på foreningens vegne.

  1.  Oprettelse af en dropbox hvilken

Lars opretter dropbox.

  1. Skal vi oprette en ny bestyrelsesmail adr.?

Alle tidligere bestyrelses medlemmer har adgang. Det skal løses. Frederik kigger på det.

  1. Bemyndigelse til ikke bestyrelsesmedlemmer -  at være stedfortræder for bestyrelsen ved hussalg.

Per, Kajsvej 3 og Erik, Annasvej 4 får bemyndigelse til at være den ene af de to underskifter til godkendelse af nye lejere, da de har mange års erfaring.

Den anden underskrift skal være en fra bestyrelsen.

  1. Facebook og hjemmeside.

Frederik vil checke en gang imellem og være obs. på, hvis der er noget der skal reageres på.

Som udgangspunkt forventes at bestyrelsen kontaktes pr mail.

Frederik vil opdatere hjemmesiden.

  1. Person sag.

Afventer til sommer. Begge parter skal høres og sagen afsluttes.

10. Evt.