8. marts 2014

Referat af bestyrelsesmøde i vennelyst d.7.3.2014
 
Tilstede: Annemarie, Felicia, Per og Lene
 
Nyt fra advokat. Vi har modtaget brev fra Andres advokat, som fastholder huslejestigning og truer med opsigelse af lejemål, hvis vi ikke betaler. Vores advokat oplyser at der ikke er retsgrundlag for dette. Hun har svaret at vi fastholder vores nuværende  husleje. Vi afventer nu svar fra Andres advokat, om han vil lægge sag an. I givet fald skal vi deponere den evt. huslejestigning, så vi har pengene stående på en konto, som er et lovmæssigt krav i sådanne sager.     
 
Regnskab. 19 har ikke betalt de 250 kr. der skulle indbetales til advokat.
Annemarie sender ud til dem der mangler. Vi har en egenkapital på 34481,72 og får desuden indbetaling fra de 10 der ikke har betalt. Vi har lagt budget for 2014 og Felicia sender ud til bestyrelsen.
 
Container: Kr. Himmelfartsdag d. 29.5. kl.9.
 
Pligtarbejde st. bededag 16.5. kl. 9-14.
 
Fællesspisning. Generalforsamling: 28.6. kl. 11.
 
Nyhedsbrev: Annemarie laver det og ligger det på hjemmeside og sætter det på opslagstavlen.
 
Sommerfest 9.8.?
 
Datoer for bestyrelsesmøder: 4.5., 20.6., 20.7., 27.9.
 
Rotter: Der er stadig problemer med rotter. Alle må holde udkig og ikke ligge foder ud.
 
Referent Lene Hansen
 

10-01-2014

Hej alle

Vores advokat har nu protesteret mod lejeforhøjelsen, vi afventer nu svar fra udlejers advokat.

Du kan se brevet til advokaten her: Klik her

Godt nytår
Anne Marie

 

1-11-2013

Kære alle 
 
Egøjevej 116 har fået ny ejer: André Nilausen.
Bestyrelsen har holdt et lille: ” hvem er vi møde” med André.
Bestyrelsen er sammen med André ved at finde en løsning på vejspærringen. Da den nye ejer bruger vejen bag om ejendommen dagligt.
 
Vi har rotter i haveforeningen, vil I alle tjekke, om der er tegn på om de er hos jer. Også i løbet af vinteren når I ser til jeres hus.
Hvis I observerer rotter: Så ring til Køge Kommune. De sætter jer i forbindelse med en rottefænger.
Rottefængeren har bedt om at alle undlader at fodre fuglene også på fuglebrættet, der er lagt gift ud nogle steder, og rotterne æder ikke giften, hvis der er foder på fuglebrættet.
 
Der vil være lukket for strøm og vand fra den 1. november.
 
Vi ønsker jer alle en god vinter, vi ses til foråret.
Bestyrelsen

26-9-2013

I forbindelse med den nye bestyrelses tiltræden her i efteråret har vi oprettet en emailadresse man kan anvende hvis man vil skrive til bestyrelsen.

 
Skriv til bestyrelsen på adressen bestyrelsen@hfvennelyst.dk
Så modtager formanden din email.

10-5-13

Så har vi pligtarbejde i morgen. Hvis du ikke mener du kan deltage, så gør det ikke noget, men mød op alligevel og bliv krydset af, som fremmødt. Dem vi ikke hører fra, får en seddel i postkassen, hvor de bedes aftale en ny tid til pligtarbejde.

Man kan købe sig fri for pligtarbejde. Det koster 200,- kr. Beløbene, der kommer ind, vil blive anvendt til haveredskaber og reparationer af samme.

Vi ses i morgen. J

31-3-13

For at spare porto, har vi delt alle "Årets gang i Vennelyst" ud til jeres postkasser i kolonien. De der ikke har sat postkasse op, vil kunne hente deres brev hos et bestyrelsesmedlem, eller på pladsen i åbningstiden.
 
I brevet ligger som sædvenlig girokort til indbetaling af kontingent. Det skal jo ikke bruges, før juni, men så har det.

6-9-2012

Vejbommen på Ankavej bliver snart opsat. Den bliver låst pr. 1. nov. Der kan købes nøgle til den, på Pladsen i åbningstiden.
Pris kr. 50,-

Åbningstider på Pladsen Kl. 10.30 - 11.30

samt nogle dage fra 14.30 - 15.30

Husk at låse efter jer, når i kører ind og ud. Der bliver plads til cyklister ved siden af bommen, de behøver ikke en nøgle.

Bommen vil være aflåst fra 1. nov. til 1. april.  

1-6-12

Vi har erfaret, at mange eller nogle kolonihaver, har det de kalder: interesseliste.
Det er en liste, hvor medlemmerne kan få skrevet et familiemedlem eller en ven, op til et køb af hus. Altså, hvis et hus er til salg, kan vi henvende os til dig, der har en ven på liste. Vi synes umiddelbart, at ideen kan være god for miljø og trivsel her i Vennelyst. 
Hver have kan kun have ét familiemedlem, eller én ven skrevet på listen. Hvad siger I til den idé? Lad os høre nogle meninger.  

1-6-12

Vi lovede, at vi ville arbejde på, at alle kunne få udleveret en lejekontrakt. Det har vi så også gjort men, men.
Vores udlejer har læst vores udkast igennem, men ville ikke deltage i dette "projekt".
Vi henvendte os derefter til advokaten, som kunne fortælle os, at det havde vi heller ikke ret til. Det er alene udlejer, der bestemmer det. Han sagde, at vi hverken er bedre eller dårligere stillet med en lejekontrakt. Han stillede sig uforstående over for udlejers beslutning, for som han sagde, er det en god måde for udlejer, at have hold på sine lejere. Så der sluttede den sag. Rart at vide, vi kan være ligeglade.
😉

1-4-2012

Vandet bliver åbnet senere i år p.g.a. nattefrost. Iflg. DMI varsler frost i nattetimerne til på torsdag. Derefter vil vandet blive åbnet.   

8-2-2012 Indbrud i foreningen

Ja, det er ærgerligt, men nu er det sket igen. Vi har haft indbrud i foreningen i de sidste 14 dage. Vi kan jo ikke gøre så meget ved det, men vær ekstra vågne, hvis i ser fremmede i haven. Hold også øje med naboernes huse.
Politiet er informeret, og har lovet at køre mere ud og patruljere ved haven.
Observerer i noget, så ring 114. Spil endelig ikke helte.
I bestyrelsen har vi overvejet, at få en bom sat op, så tyvene ikke kan komme ind i bil. (Vi kan se spor fra dæk).
Vi undersøger, hvad det vil koste og kommer tilbage med flere oplysninger. 

Afbrænding i tønder

Vi må nu kun brænde affald af, fra 1. december til og med februar 2012.
Se ordenreglerne.

Medlemsliste.

Vi skal hele tiden være i besiddelse af en opdateret  medlemsliste. Hvis du har fået ny adresse, tlf. nummer eller mailadresse, er det vigtigt vi får de nye data. Læg en seddel i vores postkasse, Petersvej 5, helst i en plastpose.
Vi ringer til jer, hvis vi erfarer indbrud eller anden skade på jeres hus.
Dem, der vedlægger mailadresse, vil få post, når der er nye informationer på hjemmesiden. Du kan selvfølgelig også bare sende en mail med oplysningerne til bestyrelsen@hf-vennelyst.dk