Bestyrelsesmøde 10.3.2019

Bestyrelsesmøde i Vennelyst d. 10.3.19

1. Godkendelse af referat.
”Der gives bemyndigelse til at kasserer og forkvinde kan hæve max. op til 50.000
på et år til drift.” står der i referatet. Det fremgår ikke tydeligt i referatet at både kasserer og forkvinde skal skrive under på hævelser af beløb. Udover dette er referatet godkendt.

2. Vi har drøftet problemer med 2 nye haver, der ikke har betalt indmeldelsesgebyr trods rykkere. Betaler de fortsat ikke vil deres medlemskab blive taget op til overvejelse.

3. Nyhedsbrev udformet.

4. Facebook. Jørgen overtager administration af siden.

5. Regnskabet gennemgås. Der er en difference på gasregnskabet cirka 4.000 kr. pt., som ikke kan redegøres for. Kasseren taler med gasholdet og finder en ny ordning, hvor der noteres for hvert beløb med dato.

6. Årsregnskab. Vi har diskuteret at ansætte ekstern revisor som udarbejder årsregnskab. Det kan vi kun gøre ved en vedtægtsændring. Punktet sættes på dagsordenen til generalforsamlingen.

7. Til arbejdsdagen indkøber bestyrelsen stabil grus til udfyldning af huller i vejene. Der opsættes liste over opgaver, der skal udføres på dagen.

8. Næste møde d. 28.4. kl. 11 hos Annemarie, Pedersvej 3.

9. Badefaciliteter. Frederik har fået tilbud fra et firma. Det ligger over vores prisniveau. Der undersøges flere muligheder.

10. Hvordan fungerer det med bommen? Der er ikke viden, om hvor man køber nøgle.