Nyhedsbrev 2017

Hej alle Vennelystere.

Her kommer årets første nyhedsbrev med vigtige nyheder og praktiske informationer. Pga. forskellige omstændigheder, udkommer nyhedsbrevet noget sent - det beklager vi naturligvis.

Per har valgt at afgå som formand og Anita er valgt som konstitueret formand indtil næste generalforsamling.

Vi har konstateret at ejeren har udmatrikuleret os, således at området nu består af to matrikler; hans egen grund og vores område. Vi er i gang med at undersøge hvad det evt. betyder for os, men det er næppe noget særligt idet vi er sikret gennem vores kontrakt.

Rotter i kolonien.

Vi har iværksat en plan med kommunen for bekæmpelse af rotter i kolonien.

Bekæmpelsen er sat i værk og der følges løbende op på sagen. Hvis nogen oplever rotter i deres have skal i kontakte bestyrelsen, evt. på mail, eller formanden Anita, som så tager affære.

Vi pointerer igen at man ikke må grave sit køkkenaffald med på grunden. Brug containeren. Vi slipper aldrig af med rotterne hvis folk fortsat graver deres affald ned i stedet for at bortskaffe det på korrekt vis.

Meget mere om rotter, bekæmpelse, forebyggelse og rottesikring af bygninger i særskilt dokument på hjemmesiden og Facebook.

Haveåbning.

Haven åbnede officielt 1. april. Strøm og vand er tilsluttet og der sælges gas fra fællespladsen. Containerne var også opsat og klar fra dette tidspunkt.

Datoer.

Fællescontainer til storskrald: Kr. Himmelfartsdag 25. maj Fællesarbejde: 30. april
Generalforsamling: 17. juni
Sommerfest: 5. august

Øvrigt.

Husk at forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 15. maj.

Mail til bestyrelsen: hf.vennelyst.koege@gmail.com
HUSK! Navn-, adresse-, telefon- eller mail ændringer til ovennævnte eller til kasseren:

sblar1@gmail.com

Det var alt for nu. Med ønske om endnu en fantastisk sæson... Bestyrelsen