Hej alle

Hermed lidt information efter generalforsamlingen.

Først og fremmest stor tak til den afgående formand for et stort arbejde i en vanskelig tid.

Lene har efter generalforsamlingen valgt at trække sig fra bestyrelsen. Vi siger også stor tak til Lene for hendes arbejde og samtidig velkommen til Lars, som er indgået i bestyrelsen i sin egenskab af suppleant.

Sidst men ikke mindst også tak til Ditlev for at styre forsamlingen og til Daniel for et fremragende referat.

Som vedtaget på generalforsamlingen vil der blive nedsat et udvalg som skal kigge på, og komme med en indstilling til de ting der blev diskuteret vedr. bygninger, hæk og hegn, samt den forestående udmatrikulering og hvad det evt. måtte medføre af lokalplan for området osv.

Vi har allerede fået tilbagemelding om interesse i udvalget fra Mogens, Jesper, Anita og Jørn.

Umiddelbart mener vi dermed at være godt dækket ind, men andre interesserede kan tilmelde sig til Anita - dog bør der ikke være for mange.

Det var alt for nu.

God sommer til alle

Bestyrelsen

En enkelt rettelse til referatet fra Anita som er blevet fejlciteret under forslag 1 i kommentarerne:

Anita foreslår flytning af alle hække, de bør rykkes tilbage grundet brandfare.

Rettes til:

Anita foreslår at man, når man alligevel klipper sine hække, er opmærksom på at klippe hækkene "ind" så bredden af hækkene ikke vokser ud mod vores veje, og dermed yderligere forhindrer gennemkørsel.