Til de nye

Velkommen til Vennelyst og tillykke med din/jeres nye have.

Her er et par praktiske oplysninger som du/I kan få glæde af.

Vi har en hjemmeside: http://www.hf-vennelyst.dk/
Og en lukket gruppe på Facebook: https://www.facebook.com/groups/1743118149258133/, som vi håber I vil gøre brug af.

Haven åbner 1. april og herefter er der vand, strøm og salg af gas, på fællespladsen. (Husk at kontakte et bestyrelsesmedlem inden du trækker strøm). Det er også fra denne dag tømning af affalds containerne starter. Ordningen, som betales gennem kontingentet, er beregnet på at hver have kan aflevere max. en affaldspose pr. dag.

Haven lukker 1. november. Her lukkes for strøm og vand, samt gassalg fra fællespladsen.
Sidste tømning af containerne sker første tirsdag efter efterårsferien.

Indbetaling af kontingent i H/F Vennelyst:

Senest 1. juni skal du huske at:

Indbetale kontingent til foreningen:
Kr. 500 indbetales på konto i Arbejdernes Landsbank.
Reg.nr.: 5368, konto nr.: 0000245923

Samt indbetale haveleje til ejeren:
Kr. 3.800 indbetales på konto i Nordea.
Reg. Nr.: 2186 Konto nr.: 6449269908

Husk at skrive have-nummer på indbetalingerne, ellers bliver din indbetaling ikke registreret.